Worden alcohol- en drugstesten op het werk alsnog mogelijk?

Het afnemen van een alcohol- of drugstest op het werk is in veruit de meeste gevallen in strijd met onze privacyregels, maar daar gaat (eindelijk) verandering in komen, tenminste als het aan de Minister ligt.

Worden alcohol- en drugstesten op het werk alsnog mogelijk?

Nieuws van AVN

15 mei 2022

Inbreuk privacy proportioneel

Het afnemen van dergelijke AD-testen vormt een ernstige inbreuk op de privacy en de lichamelijke integriteit van werkenden. Niettemin acht de Minister de maatregel van testen in specifieke situaties en onder stringente voorwaarden gezien de risico’s proportioneel. 

Kamerbrief

Op 10 mei 2022 heeft de Minister een interessante brief aan de Kamer gezonden met een update over het onderzoek en de wetsaanpassingen die er voor nodig zijn om dit mogelijk te maken. 

Brzo-bedrijven

Vooralsnog gaat het alleen om het mogelijk maken van AD-testen bij de ca. 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). 

Hoe nu verder?

De Minister streeft er naar het wetsvoorstel in het najaar van 2022 aan te bieden voor internetconsultatie. Dat betekent dat je, ook als niet Brzo-bedrijf, dan je op- en aanmerkingen kunt geven.

Bestaande instrumenten

Ook zonder AD-testen staat de werkgever niet helemaal met lege handen. Zo heeft een werkgever de mogelijkheid om op grond van het instructierecht ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer moet voldoen. Hierbij kan je o.a. denken aan een duidelijk verbod. Ook kan de werkgever een medewerker die onder invloed is, de toegang ontzeggen. Ten slotte is ook ontslag niet uitgesloten.  

Beleid

Daarbij is het hebben en verder versterken van een goed alcohol- en drugs-(en medicijnen-)beleid (zogenaamd ADM-beleid) wel van groot belang. Met een goed ADM-beleid kan en moet de werkgever zorg dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving, waarbij het de gezondheid en veiligheid van de werknemer centraal staat (artikel 3 Arbowet). In dit beleid, moet ook aandacht zijn voor preventie en het gesprek op de werkvloer. Medewerkers die een alcohol- of drugsprobleem blijken te hebben, dienen tijdig en adequaat geholpen worden om daarvan af te komen.

Hulp

Heb je een vraag of een probleem rondom ADM op het werk, neem dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij denken graag met je mee.

Nieuws van AVN

15 mei 2022

© 2024 Advocaten van Nu