Vakantiedagen tijdens ziekte. Hoe zit het nou precies?

Wat als een van je werknemers na vaststelling van zijn vakantie ziek wordt, aangeeft dat hij/zij toch op vakantie wil gaan en vervolgens ook met vakantie gaat? Dan zijn dat toch gewoon vakantiedagen die mogen worden afgeschreven?

Vakantiedagen tijdens ziekte. Hoe zit het nou precies?

Blog van AVN

04 dec 2023

Zeker indien de betreffende werknemer nog voordat hij op vakantie gaat aan de bedrijfsarts en/of de werkgever kenbaar maakt dat hij nog steeds met vakantie wil gaan, dan zal hij er toch ook wel voldoende van kunnen genieten? Bovendien hoeft de werknemer in die periode ook niet te re-integreren. Klinkt redelijk toch? Maar hoe zit dat nou precies? 

Oordeel Hoge Raad

Recent is hierover (zelfs) tot aan ons hoogste rechtscollege geprocedeerd. De uitkomst daarvan is voor menig werkgever wellicht onwenselijk, maar wel duidelijk:

De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat een werknemer die na vaststelling van vakantie ziek wordt en ondanks zijn ziekte met vakantie gaat, daarmee (nog) niet instemt met het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen. Het voorgaande wordt bovendien niet anders indien deze werknemer, voordat de vakantie is aangevangen, aan de bedrijfsarts en/of de werkgever kenbaar heeft gemaakt dat hij nog steeds met vakantie wil gaan. Een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt behoudt dus zijn vakantiedagen, tenzij deze werknemer op dat moment alsnog uitdrukkelijk én gericht (schriftelijk) instemt met het afboeken van die vakantiedagen.

Uitzonderingsmogelijkheid bovenwettelijke dagen

Ook omdat niet alle werknemers, zeker nadat ze dit bericht hebben gelezen, bereid zullen zijn om daarmee in te stemmen, is het wellicht raadzaam om gebruik te maken van de beperkte uitzondering die de wet hierop biedt: Alleen bij schriftelijke overeenkomst (zoals in de arbeidsovereenkomst) kan namelijk vooraf worden bepaald dat vakantiedagen waarop de werknemer ziek is, wel als vakantie gelden tot ten hoogste het aantal bovenwettelijke vakantiedagen. Tot op zekere hoogte kan je als werkgever voormelde problematiek dus wel vooraf tackelen.

Blog van AVN

04 dec 2023

© 2024 Advocaten van Nu