Update (rechtspraak) corona op het werk en NOW 2

Vorige week is de NOW 2 regeling gepubliceerd. Daarnaast is er inmiddels rechtspraak over o.a. eenzijdig doorgevoerde besluiten van werkgevers als gevolg van de corona-crisis. 

Update (rechtspraak) corona op het werk en NOW 2

Nieuws van AVN

01 jul 2020

NOW 2

Vorige week is de NOW 2 regeling gepubliceerd. De belangrijkste zaken staan hier nog eens overzichtelijk voor u op een rijtje. Voor de details en defintieve tekst van de regeling, klikt u hier.

Rechtspraak als gevolg van corona

De afgelopen periode hebben diverse kantonrechters geoordeeld over verzoeken van werknemers of werkgevers naar aanleiding van (wijzigingen als gevolg van) de corona-crisis op het werk. Enkele opvallende uitspraken hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Doe er uw voordeel mee.

  • Een werknemer die in thuisquarantaine moet omdat zijn vriendin ziekteverschijnselen heeft, behoudt zijn recht op loon. Dat werknemer niet kan werken is een gevolg van een van overheidswege opgelegde coronamaatregel.
  • Werkgever mag loondoorbetaling aan werknemer tijdens ziekte, ondanks slechte financiële omstandigheden als gevolg van de corona-crisis, niet verlagen van 100% naar 70%, nu werknemer op 100% mocht vertrouwen.
  • Een werknemer heeft niet het recht om thuis te werken nu de werkgever voldoende passende maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te waarborgen.
  • Een enkele verwijzing naar de corona-crisis is onvoldoende om een rechtsgeldig beroep te kunnen doen op een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst.
  • Geen arbeid, toch loon nu het niet werken verband houdt met de door werkgever genomen maatregelen in verband met de corona-crisis.
  • Ontslag met billijke vergoeding, mede omdat het voor de werknemer vanwege de corona-crisis lastiger zal zijn ander werk te vinden.
  • Het eenzijdig wijzigen (halveren) van salaris door werkgever is niet toegestaan, ondanks de corona-crisis. Hoewel mogelijk van medewerkers gevraagd kan worden om, in overleg, bepaalde aanspraken prijs te geven, gaat dit te ver.

Vragen? Vragen!

Herkent u zich in bovenstaande situaties, of heeft u een andere vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Hoewel er inderdaad de nodige haken en ogen zitten aan het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, is het ook weer niet uitgesloten. Het staat of valt met een goede onderbouwing en daar kunnen wij u mogelijk mee helpen, en dat doen we graag. 

Nieuws van AVN

01 jul 2020

© 2024 Advocaten van Nu