Twee blauwe vinkjes: einde arbeidsovereenkomst

Dat een opzegging of aanzegging in ons huidige digitale tijdperk mag plaatsvinden via de WhatsApp blijkt weer eens uit een recente uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam.

Twee blauwe vinkjes: einde arbeidsovereenkomst

Blog van AVN

01 nov 2019

Feiten

In de Rotterdamse zaak ging het om een werknemer die op 1 juni 2017 in dienst was getreden bij een eenmanszaak en wel voor de duur van 6 maanden. De arbeidsovereenkomst is stilzwijgend verlengd op laatstgenoemde datum. De werkgever is van mening dat de arbeidsovereenkomst eenmalig met 6 maanden is verlengd en wel tot 31 mei 2018 en vervolgens van rechtswege is geëindigd. Daarbij stelt de werkgever dat hij ruim een maand voor 31 mei aan de werknemer per brief, e-mail en WhatsApp heeft laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou gaan worden. De werknemer in kwestie betwist deze berichten ontvangen te hebben. De werknemer stelt zich op het standpunt dat het dienstverband niet geëindigd is en vordert loondoorbetaling in kort geding.

Oordeel kantonrechter

Tijdens de mondelinge behandeling in Rotterdam tonen zowel werkgever als werknemer aan de Kantonrechter de WhatsApp-correspondentie op hun telefoon. Hier is te zien, en wel op de telefoon van de werkgever, dat hij op 30 april 2018 om 19:17 uur een bericht heeft gestuurd naar de werknemer waarbij is aangegeven dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Het WhatsAppbericht toont 2 blauwe vinkjes die erop wijzen dat de werknemer het bericht heeft geopend. Tussen 30 april en 3 mei 2018 zijn geen ontvangen berichten. Vervolgens heeft de werkgever ook zijn e-mailaccount getoond met daarin de door hem verzonden e-mail. Vreemd genoeg laat de werknemer daarentegen zien dat er in de periode van 30 april en 3 mei 2018 geen mail door haar van de werkgever ontvangen is.

De Kantonrechter oordeelt dat het vrij eenvoudig is om inkomende berichten (zowel WhatsApp als e-mail) te verwijderen. Daarentegen vereist het invoegen in een bestaand WhatsAppgesprek van berichten die nooit daadwerkelijk verstuurd zijn een hoge mate van computerkennis. Dat geldt ook voor het invoegen van een fictief verzonden e-mailbericht. Om die reden acht de Kantonrechter het dan ook voldoende aannemelijk dat de werkgever de berichten (WhatsApp en de e-mail) ook daadwerkelijk aan de werknemer heeft gestuurd en dat zij deze, gezien de twee blauwe vinkjes, ook ontvangen heeft. De werknemer trekt dan ook in kort geding aan het kortste eind.

Ontvangsttheorie

Bij een arbeidsrelatie geldt de zogenoemde ontvangsttheorie, die, kort gezegd, inhoudt dat het aan de werkgever is om te bewijzen dat, bijvoorbeeld, een aanzegging de werknemer daadwerkelijk bereikt heeft. Wanneer een mededeling een werknemer niet of niet tijdig bereikt heeft, maar dit niet of niet tijdig bereiken is het gevolg van een handeling van de werknemer zelf, dan heeft de werkgever in beginsel aan zijn verplichting voldaan. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld verblijft op een ander adres dan dat de werknemer aan de werkgever heeft opgegeven, kan het niet aan de werkgever worden aangerekend als een mededeling de werknemer niet heeft bereikt. Wanneer de werkgever echter op de hoogte is van het feit dat de werknemer tijdelijk ergens anders verblijft, dan zal de werkgever de mededeling niet alleen kunnen versturen aan het in de administratie opgenomen adres.

Deze Rotterdamse uitspraak maakt duidelijk dat de werkgever aan zijn bewijslast, dat de aanzegging de werknemer bereikt heeft, heeft voldaan indien in de WhatsAppconversatie 2 blauwe vinkjes zichtbaar zijn. Duidelijk is dan, aldus de Kantonrechter, dat de aanzegging de werknemer wel degelijk bereikt heeft. In zo’n geval kan een werknemer niet zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de aanzegging. Dat een aanzegging per WhatsApp kan plaatsvinden, werd al eerder geoordeeld door de Kantonrechter Amsterdam in 2015.

Advies

Aangezien een werknemer de mogelijkheid heeft om het zichtbaar worden van 2 blauwe vinkjes uit te schakelen, blijft het raadzaam een aanzegging, opzegging of andere (de belangrijke) mededeling niet alleen per WhatsApp te laten plaatsvinden. De werkgever doet er verstandig aan belangrijke mededelingen ook per post (aangetekend en per gewone post) en per e-mail te verzenden. Wanneer op deze wijze gecommuniceerd wordt, zal het voor een werknemer zeer lastig worden om te bewijzen dat en mededeling de werknemer niet heeft bereikt.

Meer weten?

Heb je een korte vraag of wil je even overleggen? Bij ons staat de meter niet standaard aan. Dus neem gerust contact op. Op die manier kan je probleem snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij service van Nu.

Wijsheid van Nu?

Indien je periodiek op de hoogte gehouden wilt worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere 'Wijsheden van Nu', schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. 

 

 

Blog van AVN

01 nov 2019

© 2024 Advocaten van Nu