Makkelijker eerder stoppen met werken

Onlangs is de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ in werking getreden waarmee werknemers tijdelijk meer keuzemogelijkheden wordt geboden om eerder te kunnen stoppen met werken.

Makkelijker eerder stoppen met werken

Nieuws van AVN

08 feb 2021

Om werknemers meer keuzemogelijkheden te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken wordt ten eerste de mogelijkheid geboden om uittredingsregelingen te financieren waarmee werknemers de mogelijkheid krijgen om voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Daarnaast is afgesproken dat er meer fiscale ruimte wordt geboden om verlof op te sparen. Ten slotte krijgen werknemers (waarschijnlijk) het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens.

Versoepeling RVU-heffing

Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd.

MDIEU

Met inwerkingtreding van de versoepeling van de RVU-heffing kan ook de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van start. Met deze subsidieregeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De subsidieregeling start op 1 februari 2021 loopt tot en met 2025.

Verruiming verlofsparen

Ook wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaart een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken.

Ingangsdatum

De vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Bedrag ineens?

Deelnemers krijgen ten slotte het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. Deze keuzemogelijkheid vormt echter een behoorlijke uitdaging in de uitvoering voor pensioenuitvoerders. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt daarom met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. 

Vragen? Vragen!

Heeft u werknemers die eerder willen stoppen of bent u wellicht zelf een medewerker op leeftijd die het graag wat rustiger aan zou willen doen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Nieuws van AVN

08 feb 2021

© 2024 Advocaten van Nu