Ook werknemers hebben een klachtplicht

Op grond van de wet moet een schuldeiser binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de schuldenaar daarover protest indienen. Doet hij dat niet (op tijd), dan kan hij op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Anders gezegd: klaag je niet op tijd, dan ben je je recht kwijt. De vraag is of ook werknemers een dergelijke klachtplicht hebben bij een geldvordering op hun werkgever? 

Ook werknemers hebben een klachtplicht

Blog van AVN

31 dec 2018

Klachtplicht

Op grond van de wet moet een schuldeiser binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de schuldenaar daarover protest indienen. Doet hij dat niet (op tijd), dan kan hij op dat gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Anders gezegd: klaag je niet op tijd, dan ben je je recht kwijt. De vraag is of ook werknemers een dergelijke klachtplicht hebben bij een geldvordering op hun werkgever? 

Van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

Er wordt weleens geschreven dat deze klachtplicht niet zou gelden voor arbeidsovereenkomsten en al helemaal niet voor geldvorderingen van werknemers. Onlangs is echter wederom geoordeeld dat er geen aanleiding is, om de klachtplicht in het geheel niet van toepassing te verklaren op arbeidsovereenkomsten.

De bedoeling van de klachtplicht is om de schuldenaar te beschermen tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten. Van een schuldeiser mag in beginsel worden verwacht dat hij onderzoekt of een prestatie voldoet. Bij gedeeltelijke nakoming heeft de schuldeiser gelegenheid om dat te onderzoeken. Nu is wederom geoordeeld dat niet valt in te zien waarom een uitzondering zou moeten worden gemaakt voor verbintenissen tot betaling van een geldsom.

Ook bij geldvorderingen?

Ook de werkgever heeft er belang bij dat er bij een geldschuld tijdig wordt geklaagd, omdat hij vanwege het tijdsverloop kan worden geconfronteerd met een reeds opgelopen schuld. Dat het een geldschuld betreft, sluit niet uit dat het bij niet tijdig klagen voor de schuldenaar/werkgever moeilijker wordt de klachten van de schuldeiser/werknemer te betwisten.

Conclusie

Er wordt weleens geschreven dat werknemers voorafgaand aan de verjaring van een geldvordering niet hoeven te klagen bij hun werkgever. Uitgaande van bovenvermelde uitspraak, lopen zij dan wel een risico. Op basis van deze uitspraak kan namelijk worden geconcludeerd dat, indien er sprake is van een geschil over welk bedrag er is betaald of hoeveel uren werknemer heeft gewerkt, werknemer wel degelijk een klachtplicht heeft. Indien de discussie daarentegen gaat over wat partijen zijn overeengekomen en werkgever in die discussie niet wordt bemoeilijkt door tijdsverloop, dan geldt er geen klachtplicht.

Blog van AVN

31 dec 2018

© 2024 Advocaten van Nu