Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’ en van groot belang voor eenieder die te maken heeft met (langdurig) arbeidsongeschikte medewerkers.

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Nieuws van AVN

14 mei 2020

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige ziekte zorgt vaak ook voor de nodige spanning in de arbeidsrelatie. Vragen als, welke invloed heeft de werkgever op het (herstel)proces, wat als de bedrijfsarts of UWV het volgens u verkeerd ziet en wat moet u doen als een der partijen niet of onvoldoende meewerkt aan de (vrij vergaande) re-integratieverplichtingen, komen dan vaak aan bod. Deze nieuwe Werkwijzer van het UWV kan daarbij zeer behulpzaam zijn, alsook bij het voorkomen van een eventuele loonsanctie.

Wat is er zoal veranderd?

Naast actualisering, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het 2e spoor. Daarnaast wordt een nadere uitleg gegeven over enkele bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen.

De nieuwe Werkwijzer is HIER te raadplegen/downloaden. Doe er uw voordeel mee.

 

Nieuws van AVN

14 mei 2020

© 2024 Advocaten van Nu