Gedoogbeleid inspectie SWZ inzake SNF is duidelijk, maar zal de SNA volgen?

Vanaf 1 januari 2017 bestaat er op basis van de WAS een inhoudings- en verrekeningsverbod. Op basis hiervan is het kort gezegd verboden om door middel van een inhouding of verrekening onder het netto-equivalent van het minimumloon uit te komen.

Gedoogbeleid inspectie SWZ inzake SNF is duidelijk, maar zal de SNA volgen?

Blog van AVN

30 aug 2017

Voor wat betreft onder meer de huisvesting bestaat er een uitzondering en mag er maximaal 25% van het minimumloon worden ingehouden indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

  • er is een schriftelijke machtiging tot inhouding op het loon;
  • er is een schriftelijke huurovereenkomst;
  • er is sprake van een SNF-gecertificeerde verhuurder.

 

In de praktijk bestaan nog nog diverse onduidelijkheden over de WAS en in het bijzonder de uitzonderingen hierop. De Inspectie SZW erkent dit en heeft daarom een gedoogbeleid geformuleerd dat zij heeft omschreven in mailcorrespondentie tussen de Inspectie SZW en mijn kantoor.

 

In het kort komt dit er op neer komt dat indien er op 1 januari 2017 (of daarna) nog niet werd voldaan aan de voorwaarden van het SNF-keurmerk maar op dit moment wel, er door de Inspectie SZW niet gehandhaafd zal worden over de afgelopen periode. Om in de woorden van de Inspectie SZW te spreken:

 

“Als de certificering inmiddels geregeld is, is er dus geen probleem”.

 

Op dinsdag 5 september 2017 zal – als het goed is – dit gedoogbeleid in het Harmonisatieoverleg van de SNA worden besproken. Zoals een controlerende instantie van de SNA al wijselijk heeft aangegeven, kan het niet de bedoeling zijn dat “een zelfregulerende norm die spreekt over conformiteit met de naleving van de WML de toepassing strikter hanteert dan de Inspectie SZW”. 

 

Indien de SNA het gedoogbeleid van de Inspectie SZW om welke reden dan ook niet overneemt, zal in talloze gevallen tot de conclusie wordt gekomen dat er sprake is van een onderbetaling in het kader van de WML in het kader van het SNA-keurmerk, met als gevolg dat dit kan worden ingetrokken. Dit terwijl er naar de mening van nota bene de Inspectie SZW zelf niets aan de hand is. Dit zou naar mijn mening onbegrijpelijk zijn.

Ik wacht dan ook met spanning af!

Blog van AVN

30 aug 2017

© 2024 Advocaten van Nu