Min-uren door de Coronalockdown, inhalen of niet?

“Legt Wibra de rekening van de Coronalockdown ten onrechte neer bij zijn werknemers”, “Eet de winkelketen van twee walletjes” en besloot de Wibra “eenzijdig” werknemers minder uren te laten werken? Een aantal vragen die aan bod kwamen tijdens het kort-geding, waarover de rechter zich zal moeten buigen.

Min-uren door de Coronalockdown, inhalen of niet?

Nieuws van AVN

25 jun 2021

Wat was er aan de hand bij Wibra?

Ook Wibra moest, als niet-essentiële winkel, haar deuren sluiten tijdens de tweede lockdown. Gevolg van die sluiting is dat de medewerkers gedurende een langere periode niet of veel minder uren hebben kunnen werken. Hierdoor zijn zogenaamde ‘min-uren’ ontstaan. Nu de winkels van Wibra meer open zijn, verwacht Wibra dat de medewerkers deze min-uren zullen inlopen gedurende de komende maanden. De medewerkers vinden dit, om allerlei redenen, niet rechtvaardig. 

Mag een werkgever het inhalen van min-uren verplichten?

In principe is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat het overeengekomen aantal uren wordt gewerkt en om bij min-uren de werknemer aan te bieden deze uren in te halen. Uitsluitend wanneer het niet-werken kan worden toegeschreven aan een reden die voor rekening van de werknemer komt, kan de werkgever ontstane min-uren verrekenen.

Gedurende de Coronalockdown was er sprake van een bijzondere situatie. De overheid heeft aangegeven dat niet-werken vanwege de Coronalockdown niet voor rekening en risico van de werknemer komt. Daarom is de werkgever (in z’n algemeenheid) verplicht om het salaris van de werknemer door te betalen wanneer er door de Coronalockdown niet gewerkt kon worden. In bijzondere omstandigheden kan dat wel anders zijn.

Hoe zit het dan met Wibra?

Bij Wibra is sprake van een min of meer bijzondere situatie. Wibra valt namelijk onder de cao Retail Non-Food. In die cao is een regeling opgenomen ten aanzien van min- en plusuren, zodat een werkgever flexibiliteit kan behouden in de arbeidsuren. Op grond van deze regeling krijgen medewerkers hun reguliere (overeengekomen) salaris uitbetaald, ook als zij minder uren hebben gewerkt. Die uren kunnen dan op een later moment worden ingehaald. Hiervoor geldt overigens wel een maximum percentage. De werkgever kan de medewerker dus niet verplichten om ongelimiteerd uren in te halen.

Bij de eerste Coronalockdown, werd afgesproken dat de werkgevers binnen de cao Retail Non-Food geen gebruik zouden maken van deze regeling: de Coronalockdown mocht geen gevolgen hebben voor de plus- en minuren van de medewerkers. Bij de laatste Coronalockdown is die afspraak niet gemaakt. Wibra wenst nu gebruik te maken van de regeling en verplicht de medewerkers om (binnen de cao-bandbreedte) de min-uren in te halen. De medewerkers vinden dat onredelijk, mede omdat Wibra ook overheidssteun heeft ontvangen gedurende de Coronalockdown. Daarnaast zijn er ook praktische bezwaren, zoals dat de periode valt in de schoolvakanties en men hierdoor genoodzaakt is om extra kinderopvang te regelen.

Meer weten?

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Wel zal de uitspraak van de rechtbank van grote impact kunnen zijn op de zwaar getroffen Retail branche. We zullen u daarover op de hoogte houden!

Overweegt u ook om uw medewerkers de tijdens de Coronalockdown ontstane min-uren te laten inhalen of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen. Dat noemen wij Service van Nu.

Wijsheid van Nu

Indien u periodiek op de hoogte gehouden wil worden van arbeidsrechtelijke actualiteiten en andere "Wijsheden van Nu", schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

 

Nieuws van AVN

25 jun 2021

© 2024 Advocaten van Nu