Meldings- en controleplicht buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven en ZZP-ers uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken. En de opdrachtgever heeft sindsdien een controleplicht.

Meldings- en controleplicht buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Nieuws van AVN

28 feb 2020

Huurt u een bedrijf of ZZP-er in uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) voor een tijdelijke opdracht in Nederland? Dan bent u als klant/opdrachtgever verplicht om te controleren of deze zijn komst (juist) gemeld heeft.

Meldingsplicht

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst van tevoren melden in het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet vooraf worden gemeld. De meldingsplicht houdt in dat de buitenlandse werkgever of zelfstandige gegevens over de werkzaamheden in Nederland in een online meldloket (postedworkers.nl) moet zetten.

Controleplicht

Als klant/opdrachtgever (dienstontvanger) bent u verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding juist is. Er geldt een uitzondering voor deze controle bij onderaanneming. Huurt het buitenlandse bedrijf een derde partij in om bij u in Nederland (een deel van de) werkzaamheden uit te voeren, dan is de buitenlandse werkgever op dat moment dienstontvanger (in plaats van u). Het derde bedrijf meldt zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse werkgever controleert de melding.

Boete

Blijkt uit andere gegevens of een controle (op de werkplek) dat de komst niet vooraf of onjuist is gemeld, dan kunnen u en de buitenlandse werkgever of meldingsplichtige ZZP-er hiervoor beiden beboet worden.

Meer weten, melden of controleren?

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen voor de meldingsplicht. Deze zijn hier te vinden. Wilt u meer weten over de meldings-of controle plicht, klik dan hier.

Nieuws van AVN

28 feb 2020

© 2024 Advocaten van Nu