Aanvraagformulieren bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

Het UWV heeft de drie formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gewijzigd.

Aanvraagformulieren bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

Nieuws van AVN

16 aug 2022

Een werkgever die een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wil doorvoeren, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV. Hiervoor dienen drie formulieren ingevuld te worden:

  • Formulier A: gegevens van de werkgever
  • Formulier B: gegevens van de werknemer
  • Formulier C: de onderbouwing van het ontslag 

Het UWV heeft in deze formulieren een aantal dingen aangepast. De gewijzigde formulieren vind je hier.

Werkgevers moeten voortaan bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen eerder ingaan op vragen over collectief ontslag en krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen. 

Collectief ontslag en medezeggenschap

Het UWV geeft aan graag zo snel mogelijk te willen weten wanneer een werkgever 20 of meer mensen wil ontslaan. Werkgever dient zich dan vaak te houden aan de regels voor collectief ontslag en dit dient eerst apart vermeld te worden. Ook moet de medezeggenschap in veel gevallen betrokken worden bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Om eerder te kunnen beoordelen of een werkgever hieraan heeft voldaan, zijn de vragen over collectief ontslag en medezeggenschap verplaatst van deel C (de onderbouwing) naar deel A (gegevens werkgever). 

Niet automatisch meer uitstel om te onderhandelen met werknemers over een beëndigingsovereenkomst 

Een andere wijziging is dat werkgevers niet meer automatisch uitstel krijgen om te onderhandelen met werknemers. Het UWV kijkt eerst of partijen dat in de twee maanden daarvoor ook al hebben gehad. Is dat het geval, dan is uitstel niet meer mogelijk. Ook indien de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet zijn gevolgd door de werkgever is er geen mogelijkheid meer tot uitstel. 

Vragen?

De formulieren zijn toegankelijker gemaakt in de structuur maar ook in de tekst. Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om even contact met een van onze advocaten op te nemen. Wij denken graag met je mee. 

 

Nieuws van AVN

16 aug 2022

© 2024 Advocaten van Nu