Europese minimum rechten voor Flexibele werknemers

Het Europees Parlement stemde op 16 april jl. over de minimumrechten voor flexibele werknemers. Over de wetgeving werd al een informeel akkoord bereikt met de lidstaten. De nieuwe regels verschaffen minimumrechten aan iedereen met een contract of arbeidsrelatie zoals in de wet vastgelegd.

Europese minimum rechten voor Flexibele werknemers

Nieuws van AVN

25 apr 2019

Het Europees Parlement stemde op 16 april jl. over de minimumrechten voor flexibele werknemers. Over de wetgeving werd al een informeel akkoord bereikt met de lidstaten. De nieuwe regels verschaffen minimumrechten aan iedereen met een contract of arbeidsrelatie zoals in de wet vastgelegd.

Wie vallen onder de regeling?

Bepaald is dat een persoon die diensten uitvoert voor een bepaalde tijd en onder leiding van een ander persoon in ruil voor een vergoeding, ook een werknemer is en dus valt binnen de richtlijn. Dit betekent dat de regels gelden voor werknemers met korte arbeidscontracten, oproepkrachten, gelegenheidswerkers, werknemers die werken op basis van een vouchersysteem, werknemers van online platforms, stagiaires en jongeren met een leercontract als zij minimaal 3 uur per week en gemiddeld 12 uur per 4 weken werken. Echter, zelfstandigen vallen niet binnen het toepassingsgebied van de nieuwe regels.

Belangrijkste regels

De nieuwe regels omvatten onder andere het volgende:

  • Oproepkrachten of werknemers met vergelijkbaar contract moeten een indicatie krijgen van de voorspelbaarheid van de gewerkte uren – en dagen. Ze moeten ook zonder gevolgen een opdracht kunnen weigeren als deze buiten de gestelde referentie uren valt of worden gecompenseerd als de opdracht niet op tijd is afgezegd.
  • Lidstaten moeten maatregelen gaan nemen om misbruik te voorkomen, zoals beperking in het gebruik en de duur van het contract.
  • De werknemer moet niet worden uitgesloten, gestraft, of gehinderd bij het aannemen van banen bij andere bedrijven als het buiten het gestelde werkschema van de werkgever valt.

De richtlijn moet gaan leiden tot meer transparantie. Lidstaten hebben nu 3 jaar de tijd om de wetgeving te implementeren.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving omtrent flexibele arbeid of antwoord krijgen op veel gestelde vragen? Klik hier

Nieuws van AVN

25 apr 2019

© 2024 Advocaten van Nu