Advocaat én mediator: een mooie combinatie

Dit jaar ben ik 17 jaar advocaat. Met veel passie heb ik deze jaren de belangen van vele cliënten behartigd en nog steeds. Ter verbreding van mijn werkveld en kennis ben ik in november vorig jaar met de opleiding “Legal Mediator” gestart. Ik neem je graag mee in mijn proces.

Advocaat én mediator: een mooie combinatie

Blog van AVN

11 mrt 2022

Een advocaat behartigt de belangen van één van de partijen. In mijn ogen moet een goede advocaat ook de belangen van de andere partij kunnen zien en begrijpen, maar een advocaat dient één belang. In de jaren nadat je net bent gestart als advocaat, leer je steeds beter om goed te kijken naar waar de belangen precies liggen, maar ook wat daar achter zit. Maar zelden is procederen in het beste belang van de cliënt, zo is mij vaak gebleken. Zeker in arbeidsrechtelijke zaken kunnen tijd en geld bespaard worden door het treffen van een regeling tussen partijen. Dit neemt niet weg dat een procedure af en toe ook echt nodig is, maar in mijn praktijk merkte ik steeds vaker dat cliënten niet zitten te wachten op een procedure. Steeds vaker wordt gezocht naar een oplossing waarbij geen rechter aan te pas hoeft te komen.

In mijn werk als advocaat haal ik veel genoegen uit het bereiken van een goede oplossing voor mijn cliënt. Zoals gezegd: dit is in de meeste gevallen een oplossing zonder tussenkomst van een rechter. Ik bedacht vorig jaar dan ook dat ik me wat verder wilde verdiepen in de vraag: hoe komen partijen tot een goede en werkbare oplossing? En zo kwam ik tot de opleiding tot mediator.

In de opleiding wordt veel van een advocaat gevergd, in die zin dat ik de kwestie letterlijk vanaf de andere kant van de tafel moet bekijken. Ik leer in de opleiding volledig onpartijdig te zijn en zonder oordeel naar een kwestie te kijken. Dit terwijl advocaten juist getraind zijn om volledig partijdig in een zaak te zitten. Het is dan nog niet zo eenvoudig om vanuit deze andere invalshoek te werken. Maar in de opleiding wordt veel aandacht besteed aan oefenen. Oefenen met luisteren en samenvatten, met omgaan met emoties en met communicatie. Ontzettend leerzaam. Niet alleen voor het vak van mediator, maar ook als advocaat zijn het zeer nuttige vaardigheden. Alhoewel de opleiding behoorlijk intensief is (niet alleen veel oefenen, maar ook heel veel lezen), geniet ik erg van de opleidingsdagen. Ik leer echt op een andere manier naar conflicten te kijken en ervaar daardoor een grote verbreding van mijn vaardigheden.

Ik kijk uit naar het vervolg van de opleiding. En ik hoop, na het behalen van het theorie- en praktijkexamen, als mediator te kunnen gaan bijdragen aan het oplossen van geschillen. Ik zal zeker niet stoppen als advocaat. Dat vak is me gewoon te dierbaar. Wel denk ik dat het vak van mediator niet alleen een goede aanvulling voor mijzelf, maar ook voor Advocaten van Nu zal zijn.

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over mediation, of heeft u hulp nodig bij een conflict, neem dan gerust contact met mij op.

Blog van AVN

11 mrt 2022

© 2024 Advocaten van Nu