Oeps! Te veel loon betaald…

Als een werknemer bij vergissing twee keer het salaris op zijn rekening krijgt, heb je als werkgever gelukkig wel mogelijkheden om het te veel betaalde terug te krijgen. Wij leggen uit waar je rekening mee moet houden.

Oeps! Te veel loon betaald…

Blog van AVN

02 mei 2019

Een werkgever zet per ongeluk het dubbele aantal uren in het salarissysteem, waardoor de werknemer het dubbele van zijn maandsalaris uitbetaald krijgt. Of, een werkgever betaalt bij vergissing tijdens het tweede ziektejaar 100% van het loon door in plaats van de 70% die was overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Wat kun je als werkgever in dergelijke gevallen doen?

Onverschuldigd betaald

Een werkgever kan in beginsel het te veel betaalde loon - als zeker is dat ten onrechte te veel is betaald - terugvorderen van de werknemer, omdat het te veel betaalde loon dan onverschuldigd is betaald.

De werkgever heeft dus een vordering op de werknemer voor het te veel betaalde loon en die vordering kan mogelijk worden verrekend met een volgende loonbetaling. “Het bedrag van hetgeen op het loon te veel is betaald” is namelijk een van de weinige situaties waarbij tijdens het dienstverband iets mag worden verrekend met het loon van de werknemer.

Altijd verrekenen?

Kan een werkgever altijd te veel betaald loon verrekenen? Zeker niet! Houd, voordat er tot verrekening wordt overgegaan, in ieder geval rekening met het volgende:

  • Het moet voor een werknemer wel voldoende kenbaar zijn geweest dat er sprake was van een vergissing en dus van te veel betaald loon. In het voorstaande voorbeeld waarbij het dubbele van het salaris is betaald, is uiteraard helder dat de vergissing voor de werknemer kenbaar was. Bij het voorbeeld van 100% loonbetaling tijdens het tweede ziektejaar in plaats van de (overeengekomen) 70% is het al een stuk minder zeker dat het kenbaar was voor de werknemer.
  • Ga indien je helder hebt dat je het te veel betaalde loon kan en wil terugvorderen, niet zonder meer over tot verrekening met het volgende loon, maar ga eerst in overleg met de werknemer over bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. Het zo maar verrekenen met het volgende salaris van het gehele bedrag, kan een werknemer in betalingsproblemen brengen.
  • Houd bij verrekening rekening met alle (wettelijke) eisen van verrekening. Let daarbij in ieder geval op dat minimaal het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Sinds 2017 is verrekening met het wettelijk minimumloon namelijk niet meer mogelijk! Er is wel (onder voorwaarden) een uitzondering gemaakt voor verrekening van een eerder betaald voorschot op het loon, maar (vreemd genoeg) is er geen uitzondering gemaakt ten aanzien van te veel betaald loon.

Meer weten?

Wilt u meer weten over te veel betaald loon en /of verrekening met (minimum)loon, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Blog van AVN

02 mei 2019

© 2021 Advocaten van Nu