Referenties
Fatboy "Van Finse roots tot een naam die gebaseerd is op de ‘big beats’ van Fatboy Slim en een oversized zitzak die de wereld veroverde. Fatboy! Nu een Indoor & Outdoor collectie bestaande uit producten die zorgen voor een ‘deleting dull’ lifestyle en playfull interieur. Lagarrigue Advocatuur heeft ons juridisch bijgestaan in een herstructurering van onze organisatie. Door een pragmatische aanpak met een snelheid en duidelijkheid die in dit traject nodig was en adviezen in begrijpbare taal. De lijnen zijn kort en de acties worden snel en correct opgepakt en uitgevoerd. Dit alles maakt het dat Fatboy in een lastig traject op een uitermate prettige manier heeft samengewerkt met Lagarrigue Advocatuur. En kunnen wij deze samenwerking van harte aanbevelen aan andere organisaties".

 

Provincie Gelderland: "In de afgelopen jaren heeft Suzan ons diverse keren geadviseerd over en vertegenwoordigd in procedures op het terrein van het ambtenarenrecht. Wat opvalt is dat zij een grote, parate vakkennis combineert met heldere communicatie en uitstekende sociale vaardigheden. Zij slaagt er als geen ander in om door te dringen tot de kern van de zaak en die kern vervolgens in begrijpelijke taal samen te vatten. In gesprekken met de cliënt zal zij zo nodig doorvragen om ook de vraag achter de vraag in beeld te krijgen.

Suzan heeft een scherp oog voor de wensen van de cliënt en er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Dit weerhoudt haar er echter niet van om op een overtuigende manier anders te adviseren, als zij van mening is dat het belang van de cliënt met dat advies het beste wordt gediend.

De gekozen aanpak vertaalt zij vervolgens in een zeer compleet advies, besluit of verweerschrift met een hoge juridische kwaliteit.

Kortgezegd is Suzan een advocaat die alle facetten van het vak tot in de puntjes beheerst."

More&More: “Ik heb Suzan de Lange enkele jaren geleden leren kennen via een van mijn klanten. Sindsdien heb ik met regelmaat en naar grote tevredenheid met haar mogen werken in zaken over arbeidsrecht, langdurige arbeidsongeschiktheid, cao kwesties en reorganisaties  bij verschillende klanten. Naast het feit dat Suzan een absolute specialist is op haar vakgebied, weet ze tevens de juiste balans te vinden tussen het principiële en de haalbaarheid van een zaak. Suzan haar werkwijze kenmerkt zich door een altijd grondige en zeer adequate voorbereiding, het vermogen om in een korte tijdspanne zeer complexe feiten en materie tot zich te nemen, het snel kunnen schakelen bij veranderingen en een duidelijke visie over aanpak in een zaak. Haar enorme kennis over het vakgebied kan ze op een begrijpbare manier overbrengen met een bevlogenheid die inspireert.

Als adviseur stelt Suzan zich betrokken, soms enigszins streng waar nodig en richtinggevend op. Een deskundige die eerlijk vertelt wat je mag en kan verwachten, je corrigeert of wijst op onredelijkheid waar nodig en zich altijd 100% inzet om samen een goed resultaat te behalen. Kortom een professional waarop je kunt bouwen.”

ONS maakt al circa 5 jaar gebruik van de vakkennis van Saskia Klingeman. Vanwege haar zeer gewaardeerde manier van werken en heldere communicatie zijn wij haar afgelopen jaar zonder enige twijfel gevolgd naar Advocaten van Nu.

In de uitzendbranche hebben wij te maken met voortdurende wijzigingen in de wetgeving en wij kunnen het ons niet permitteren om “achter” te blijven waardoor solide advies van essentieel belang is. En die wordt dan ook door haar geleverd!

Ondanks dat de juridische wereld vrij complex is, zorgt Saskia er met duidelijk advies en uitleg voor dat wij onze focus kunnen blijven richten op waar wij goed in zijn: het ontzorgen van onze opdrachtgevers, door het leveren van kwaliteit en flexibiliteit.

 

http://hrqpersoneelsadvies.nl/images/logo.png

HRQ Personeelsadvies is een adviesbureau op het gebied van HRM, in de volle breedte van het vakgebied. "Voor zaken die het arbeidsrecht aangaan wordt al geruime tijd met grote regelmaat gebruik gemaakt van de expertise van David. Dit kan gaan over vragen met betrekking tot (arbeids)overeenkomsten, C.A.O.’s, maar ook over trajecten van disfunctioneren en andere juridische procedures. Het corrigeren of opstellen van juridische stukken en het voeren van de betreffende procedures is bij David in goede handen.

En tot op heden heeft het altijd gezorgd voor een optimaal resultaat. Wat de samenwerking tot een uitermate prettige ervaring maakt is onder andere de reactiesnelheid, de duidelijkheid en helderheid van het advies, de kracht in de rechtszaal, de creativiteit maar ook de humor.

Kortom, een echte vakman, die aan te raden is voor alle vragen en ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht".

 

http://www.l-advocatuur.nl/File/Huilaria.jpg

Huilaria "Mijn ervaring met David Lagarrigue is er een van geruststelling, betrokkenheid en vechtlust. Van de 'grootste' spelers is hij niet bang en dat siert hem".

"Ik heb Suzan leren kennen als een gedreven en zeer ter zake kundige advocaat met veel kennis en ervaring van arbeidsrecht en met gevoel voor menselijke verhoudingen. Bij de overname en integratie van SDBV en Schiphol Inlichtingen was ze voor mij een rustpunt en sparringpartner waarmee het altijd fijn samenwerken was. To-the-point maar nooit kortaf weet ze nieuwe oplossingsrichtingen te vinden maar ook de haalbaarheid aan te geven van je eigen ideeën. Ik heb onze werkrelatie ook daarna met veel plezier voortgezet. Florent Meier"

 

M.T.

'Als particulier wendde ik me tot Ton Hendriks van Advocaten van Nu toen ik mijn ontslag wilde aanvechten. Geen grote zaak, maar voor mij wel een belangrijke. Ton was aandachtig en heeft alles nauwgezet bestudeerd. Hij was toegankelijk, dacht met me mee, gaf scherpzinnige en realistische adviezen en wist beduidend meer uit de onderhandelingen te slepen dan dat ik dat in mijn eentje had weten te doen. Financieel heeft me dat vooruit geholpen, maar ook emotioneel. Ik heb de ontslagprocedure nu met genoegdoening kunnen afronden. Met dank aan Ton!'

 

 

 nm http://bghekwerk.nl/images/logonl.gif

B&G Hekwerk werkt reeds gedurende een vijftal jaren naar volle tevredenheid samen met David Lagarrigue (Advocaten van Nu), voor wat betreft alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Het zijn voor een organisatie veelal geen ‘leuke dingen’ om te moeten doen, maar wel trajecten waarbij zorgvuldigheid en correctheid van groot belang zijn.

"David Lagarrigue heeft in de afgelopen jaren advies uitgebracht over zaken als bedingen in de arbeidsovereenkomst, management- / freelance-overeenkomsten, wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid, veranderende wetgeving (en de gevolgen die dit heeft voor de organisatie), dossieropbouw, formulering in juridisch getinte brieven, maar ook een stukje training van afdelingshoofden op het gebied van arbeidsrecht en dossieropbouw.

Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met de begeleiding van individuele ontslagtrajecten (disfunctioneren, ontslag op staande voet, functieverval) en ook een aantal grote(re) reorganisaties (zowel trajecten via het UWV WERKbedrijf als ook bij de kantonrechter). 

Wij kunnen David Lagarrigue van harte aanbevelen voor ondersteuning bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden".

ZLTO: "Werken met Suzan betekent gevraagd en ongevraagd advies krijgen op de dossiers die je haar voorlegt, maar ook buiten de directe kaders van haar opdracht. Haar kennis op het gebied van arbeidsrecht staat buiten kijf. Haar werkwijze kenmerkt zich als deskundig, betrokken en to-the-point. Suzan ziet en begrijpt de-vraag-achter-de-vraag en schuwt een eerlijke  discussie daarover niet. Ik heb haar leren kennen als een toegankelijk advocaat, met een persoonlijke touch op momenten dat je dat als opdrachtgever ook nodig hebt."

 

http://klimaatroute.nl/content/news/_thumbs/8.jpg

Klimaatroute is een snel groeiend bedrijf in een dynamische markt. Duurzaamheid gaat bij ons altijd hand in hand met kostenbesparing. Ons doel is dan ook altijd om de energierekening van onze klanten omlaag te brengen. Tastbaar, simpel en daarmee erg aantrekkelijk in deze markt waarin de energie prijzen blijven stijgen. 

Om aan onze vraag vanuit de klanten te voldoen hebben we een sterke groei in personeel. Deze groei vraagt om een verscheidenheid aan contractvormen. Als ondernemer ligt de focus vaak aan de klant zijde, en het is dan fijn om volledig op iemand te kunnen vertrouwen aan de personeel zijde. David neemt dit sinds het begin uit onze handen, en hij voorziet ons keer op keer van een duidelijk en helder advies. Het gaat tenslotte om beslissingen met verstrekkende gevolgen. Wij hebben David zodoende leren kennen als een echte vakman die altijd een zeer flexibele houding heeft. Deze houding maakt het mogelijk voor hem om zich in jouw onderneming te verplaatsen. Naar onze mening cruciaal voor een perfecte samenwerking."

Stichting Elisabeth: "Als HR adviseur heb ik ruim 10 jaar samengewerkt met Suzan. Gedurende deze jaren heeft Suzan mij en Stichting Elisabeth geadviseerd en ondersteund bij de uitvoering van arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Denk hierbij aan het beantwoorden van juridische vragen, advisering rondom opstellen juridische brieven, arbeids- en vaststellingsovereenkomsten, dossieropbouw en veranderende wetgeving. Verder heeft zij Stichting Elisabeth begeleid bij individuele- en collectieve ontslagtrajecten, reorganisaties en ontslag op staande voet zaken, waarbij zij goede resultaten voor onze organisatie heeft behaald.

Ik heb Suzan leren kennen als een betrouwbare, bevlogen en zeer kundig advocate, die snel en adequaat handelt. Suzan toont oprecht gemeende interesse in haar cliënten en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Suzan van harte aanbevelen voor ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken."

 

Jopper B.V. is een uitzendbureau gespecialiseerd in het plaatsen van Poolse arbeidskrachten bij Hollandse cliënten. Per definitie hebben wij veel te maken met het arbeidsrecht; zowel de regels uit het Burgerlijk Wetboek als uit de diverse CAO’s, met name de ABU CAO. Daar wij geen lid zijn van de ABU dienen wij juridisch ‘onze eigen broek op te houden’. Dat is een onmogelijke taak, gezien de veelheid aan relevante regelgeving, de complexheid van diverse regelingen, de multi-interpreteerbaarheid van veel (vaag gedirigeerde) teksten en een onnoemelijke hoeveelheid aan jurisprudentie. Foute toepassing van deze regels kan tot grote  (financiële) problemen leiden, meestal pas jaren later en dient derhalve vermeden te worden: goed juridisch advies is dus een levensvoorwaarde.

Na een lange zoektocht in het arbeidsrechtelijk landschap kwamen wij Saskia Klingeman tegen en inmiddels adviseert zij ons alweer bijna 6 jaar en doet dit naar grote tevredenheid. In Saskia hebben wij een jurist in hart en nieren gevonden, die het vermogen heeft zéér onafhankelijk vraagstukken te beoordelen en te duiden. Zij beschikt over een enorme parate ( detail ) kennis van dit specialisme, zonder het overzicht te verliezen, en is daardoor veelal in staat direct haar reactie te geven, wat bij ondernemers altijd hoog scoort. Zij is zéér pragmatisch ingesteld en daar zij snel en to the point reageert is zij voor ons de adviseur bij uitstek in dit metier.

"Ik heb Suzan de Lange leren kennen in mijn tijd als voorzitter van de ondernemingsraad van het Eindhovense hightech bedrijf Polymer Vision. In een turbulente tijd heeft zij ons juridisch geadviseerd over onze opstelling naar de onderneming en zijn Taiwanese aandeelhouder en ons vertegenwoordigd tot bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Suzan is een goede luisteraar, altijd beschikbaar om onze wensen en ook onze twijfels in de juiste juridische context te plaatsen. Ze communiceert helder en geeft realistische, goed onderbouwde adviezen. Daarnaast is ze een buitengewoon prettig persoon. Ik kan iedere ondernemingsraad die behoefte heeft aan juridisch advies aanraden om met Suzan contact op te nemen". Erik van Veenendaal.