Workshop snel pleiten IMC Weekendschool


22 februari 2016

Op zondag 21 februari jl. vond op de Tilburgse universiteit de jubileumdag van de IMC Weekendschool in Tilburg plaats naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. Advocaten van Nu was erbij en verzorgde een workshop snel pleiten. Wat een talenten troffen we daar!

De IMC Weekendschool is een school op zondag voor gemotiveerde kinderen uit sociaal-economische achterstandswijken. Deze kinderen gaan vanaf groep 7 tot en met de brugklas op zondag naar school om te leren van professionals uit de praktijk. Ze krijgen lessen in diverse vakken en vanuit zeer uiteenlopende beroepen, zoals journalistiek, sterrenkunde, geneeskunde, recht, psychologie, film en nog veel meer. Op deze manier leren deze kinderen hun talenten ontdekken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontmoeten ze mensen uit verschillende lagen van de samenleving.

Tijdens de jubileumdag konden leerlingen, oud-leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden deelnemen aan (vooraf ingeplande) workshops. Er kon gekozen worden uit ruim 25 verschillende workshops.

De door Advocaten van Nu verzorgde workshop ‘snel pleiten’ bestond uit een korte introductie en uitleg, maar al snel werd de groep in tweeën gesplitst, waarbij beide groepen dezelfde casus kregen. Uiteraard werd een arbeidsrechtelijke casus voorgelegd, waarbij een werknemer op staande voet was ontslagen en zich hier niet in kon vinden. Eén groep moest het standpunt van de eisende partij verdedigen en de andere groep was de gedaagde. De kinderen kregen een toga aan en moesten na een zeer korte voorbereidingstijd (het was immers snel pleiten) een vurig pleidooi houden. Vol overtuiging werden de degens gekruist. Wij waren zeer onder de indruk van de jonge talenten. De advocatuur in Nederland krijgt er over een jaar of 15 een paar nieuwe talenten bij.

Wat een geslaagde en vooral leuke dag!