Billijke vergoeding bij bestuurder?


31 december 2015

Deze maand heb ik voor het eerst, sinds de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli, een bestuurder/ statutair directeur bijgestaan in een ontslagkwestie. De werkgever biedt aan mijn cliënt de wettelijk verplichte transitievergoeding aan. Zijn er argumenten om tevens een billijke vergoeding te claimen? Hiervoor is verwijtbaar handelen van de werkgever vereist.

Het is allereerst de vraag of mijn cliënt inderdaad bestuurder/ statutair directeur is. Er ligt weliswaar een besluit van de aandeelhouder waarin cliënt is benoemd als bestuurder, maar uit niets blijkt dat de directeur in kwestie deze benoeming ook heeft aanvaard. Sterker nog, mijn cliënt is niet op de hoogte van het feit dat er een benoeming heeft plaatsgevonden, laat staan dat hij weet dat hij een veranderde rechtspositie heeft gekregen sinds deze benoeming (cliënt was daarvoor ook al ruim 10 jaar werkzaam voor deze werkgever). Geen aanvaarding dus, hetgeen naar mijn mening als separaat vereiste geldt voor het daadwerkelijk zijn van bestuurder. Ernstig verwijtbaar aan de werkgever? Een argument voor de vaststelling dat naast de transitievergoeding nog een billijke vergoeding verschuldigd is?

Een volgende interessante discussie doet zich voor wanneer de werkgever, die de aandeelhoudersvergadering waarin mijn cliënt zou worden ontslagen, niet wil verplaatsen ondanks meerdere verzoeken hiertoe. Ernstig verwijtbaar indien het ontslagbesluit toch wordt genomen en de bestuurder niet is gehoord? Een billijke vergoeding?

In deze kwestie speelt, tot slot, ook nog het feit dat de werkgever de ondernemingsraad nog niet om zijn advies heeft gevraagd, hetgeen wettelijk verplicht is. Wat nu als het ontslagbesluit toch wordt genomen en het adviesrecht gepasseerd wordt? Ernstig verwijtbaar en dus een billijke vergoeding? Ik zal het in deze kwestie niet te weten komen, nu partijen uiteindelijk in goed overleg het dienstverband hebben beëindigd. Fijn voor de partijen, maar helaas voor de praktijk nu enige jurisprudentie wenselijk is. We blijven nieuwsgierig naar de vraag wat een rechter, in kwesties waar het gaat om het ontslag van een bestuurder, als ernstig verwijtbaar bestempeld.

Advocaten van Nu