Verbod inhouding en verrekening uitgesteld!


01 december 2015

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon dat per 1 januari op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht zou worden, wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Minister Asscher heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Hij heeft tevens toegezegd dat hij begin 2016 in een brief aan de Tweede Kamer zal ingaan op een eventuele uitzondering op inhoudingen op het wettelijk minimumloon.
 
Voor de volledige brief van Minister Asscher klik hier