Brandbrief aan Minister Asscher d.d. 20 november 2015


24 november 2015

Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies is het voor werkgevers vanaf 1 januari 2016 verboden om inhoudingen te laten plaatsvinden op het minimumloon. Hierdoor is het voor werkgevers niet meer toegestaan om bijvoorbeeld huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering bij de loonbetaling in te houden. In de uitzendbranche waar op grote schaal met arbeidsmigranten wordt gewerkt, zal dit zogenaamde inhoudingsverbod tot zeer onwenselijke situaties leiden. Zo zullen huisjesmelkers bijvoorbeeld hun slag gaan slaan waarbij meerdere arbeidsmigranten in kleine huisjes worden gepropt. Ook zullen talloze arbeidsmigranten onverzekerd rondlopen omdat zij geen zorgverzekering afsluiten of omdat de premie niet (tijdig) is voldaan. Vanwege deze zeer vergaande consequenties heeft Advocaten van Nu op 20 november jl. een brandbrief gestuurd aan Minister Asscher. Deze brandbrief kunt u hier downloaden