Heksenjacht op payrollen


17 april 2018

“Payrollen is een constructie om payrollkrachten minder te betalen en slechtere arbeidsvoorwaarden te geven”.

 

De afgelopen periode zijn dit soort kreten meer en meer de revue gepasseerd. Bij de Tweede Kamer is zelfs een wetsvoorstel ingediend waarbij in de memorie van toelichting soortgelijke uitspraken worden gedaan. Payrollen – en de flexbranche in zijn algemeenheid – wordt meer dan eens afgeschilderd als malafide. Persoonlijk ben ik van mening dat dit onterecht is. Uiteraard zijn er enkele “rotte appels” die het voor de rest van markt verpesten en dit is vaak wat er in de media terug te lezen is. Waar maar weinig over wordt gesproken zijn alle flexbedrijven die hun uiterste best doen om het netjes te regelen voor hun werknemers.

 

Tijd voor een beetje onderbouwd tegengeluid in deze serie van twee blogs. Uiteraard zijn er nog veel meer argumenten dan beschreven in deze blog en natuurlijk zijn er ook diverse tegenargumenten. Waar het mij met name om gaat is dat ieder verhaal twee kanten heeft en dat is in de discussie omtrent payrollen niet anders.

 

Payrollkrachten worden (niet) onderbetaald?

 

Meer dan eens wordt geroepen dat payrollkrachten worden onderbetaald en dat zij niet hetzelfde loon zouden krijgen als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn. Klopt dit nu wel? De Hoge Raad heeft niet zo lang geleden geoordeeld dat payrollen onder de definitie van uitzenden valt. Dit betekent kort door de bocht dat een payrollonderneming gebonden is aan de cao voor uitzendkrachten. In de cao voor uitzendkrachten is beschreven dat een uitzendkracht (en derhalve dus een payrollkracht) recht heeft op dezelfde beloning als de werknemer in dienst van de opdrachtgever/inlener. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd. De inlenersbeloning volgens de cao voor uitzendkrachten samengesteld uit:

 

-         Het loon;

-         De van toepassing zijnde ADV/ATV;

-         Toeslagen;

-         Loonsverhogingen;

-         Kostenvergoedingen;

-         Periodieken.

 

Aangezien een payrollkracht recht heeft op betaling van deze elementen, doet het woord “onderbetaling” naar mijn mening geen recht aan de feitelijke situatie. Uiteraard zullen enkele slimmeriken zeggen dat er ook nog andere arbeidsvoorwaarden zijn dan de hiervoor genoemde elementen en dat er dus toch verschillen zijn. Dat klopt, maar feit is dat in ieder geval voor de belangrijkste voorwaarden sprake is van hetzelfde loon voor hetzelfde werk.

 

Dat er enkele verschillen zijn, wordt zoals hierboven beschreven niet ontkend. Maar zijn de verschillen dan per definitie nadelig voor de payrollkracht? Het antwoord is nee. Vakantiedagen vallen bijvoorbeeld niet onder de hierboven genoemde elementen. Op basis van het wettelijk systeem heeft een werknemer met een fulltime dienstverband recht op 20 vakantiedagen. Op basis van de cao voor uitzendkrachten bestaat er echter aanspraak op 25 vakantiedagen. Het is dus goed mogelijk dat een payrollkracht aanspraak heeft op meer vakantiedagen dan de werknemer die rechtstreeks in dienst is van de opdrachtgever/inlener. Verder geldt op basis van de cao voor uitzendkrachten dat een payrollonderneming het nodige dient te doen aan scholing. Ook dit betreft iets dat niet per definitie van toepassing is bij de opdrachtgever/inlener.

 

Daarbij geldt bovendien dat aangezien de core business van payrollondernemingen gericht is op het op de juiste wijze verlonen van de medewerkers, het in mijn praktijk meer dan eens is voorgekomen dat de payrollonderneming de payrollkrachten beter beloont dan dat de opdrachtgever/inlener hun eigen werknemers beloont. Dit vanwege het simpele feit dat de opdrachtgever/inlener niet bekend is met alle ins en outs van de eigen cao. Zo slecht heeft een payrollkracht het dus nog niet.

 

Contractsflexibiliteit payrollkrachten

 

Maar hoe zit het dan met de contractsflexibiliteit van payrollkrachten? Dat is toch wel echt een verslechtering in vergelijking met de medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn? Ook dat is maar de vraag en onder meer op dit onderwerp zal in een volgend blog worden ingegaan.