Werkgever moet preventief optreden of niet zeuren


03 november 2017

Onlangs is door een gerechtsof geoordeeld dat de werkgever een (zeer) vergaande verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van oneigenlijk gebruik van middelen door werknemers. Voorals als er vertrouwelijke, privcay gevoelige, gegevens in het geding zijn.

In onderstaand artikel staat een wijze les voor alle werkgevers:

Werkgever moet preventief optreden of niet zeuren!

Doe er uw voordeel mee en neem vrijblijvend contact met ons op als u hierover nog vragen heeft