Care 4 Care arrest! Allocatiefunctie geen vereiste voor de uitzendovereenkomst


04 november 2016

De Hoge Raad heeft zojuist beslist dat de allocatiefunctie geen vereiste is voor de uitzendovereenkomst. De wet omschrijft de uitzendovereenkomst als een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een ander om onder diens leiding arbeid te verrichten. Uit de wettelijke definitie vloeit volgens de Hoge Raad niet voort dat het moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid (allocatiefunctie). Dit ondanks het gegeven dat in de Memorie van Toelichting de allocatiefunctie wel expliciet wordt benoemd als een voorwaarde voor uitzenden.

Met dit arrest is eindelijk duidelijkheid over de vraag of de allocatiefunctie al dan niet een vereiste is voor uitzenden. Door de Hoge Raad is deze vraag ontkennend beantwoord. Voor veel payrollondernemingen zal dit een enorme opluchting zijn.