Advocaten van Nu wint artikel 55 Bouw CAO-procedure tegen FNV


27 oktober 2016

Wat een week!

Afgelopen zondag vader geworden van een gezonde zoon, mijn eigen verjaardag gevierd en afgelopen dinsdag eindelijk het langverwachte arrest inzake de grootste zaak in mijn gehele carrière. Hieronder de diverse nieuwsberichten:

Aelbers wint ook hoger beroep van FNV inzake artikel 55 huisvesting arbeidsmigranten in de bouw

Geheel volgens verwachting is het Hof in de hoger beroepsprocedure inzake artikel 55 Bouw CAO tot hetzelfde oordeel gekomen als de kantonrechter Zutphen. Ook het Hof is van mening dat Aelbers volledig handelt in lijn met wet- en regelgeving. Verder is het Hof van oordeel dat de uitleg van FNV van artikel 55 Bouw CAO “leidt tot ongerijmde gevolgen”. Alle ingebrachte standpunten van FNV in hoger beroep zijn door het Hof ongegrond verklaard dan wel als betekenisloos bestempeld.

Bron: www.aelberspersoneel.nl

FNV ook door gerechtshof teruggefloten om oneerlijke begunstiging arbeidsmigranten

Werkgevers in de bouw zijn niet verplicht om per definitie de huisvesting van arbeidsmigranten te vergoeden. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag geoordeeld. Het Hof weerlegt daarmee de onaannemelijke uitleg van de FNV over artikel 55 van de CAO Bouwnijverheid.

Bron: www.nbbu.nl (inclusief de tekst van het arrest)

FNV verliest ook in hoger beroep zaak om woonkosten arbeidsmigrant

Vakbond FNV heeft ook in hoger beroep een zaak verloren tegen uitzendorganisatie Aelbers over het in rekening brengen van kosten voor huisvesting van arbeidsmigranten. Eerder oordeelde de kantonrechter in Zutphen in 2015 al dat Aelbers niet fout zat. Nu heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze uitspraak bevestigd.

Bron: www.nu.nl

Stilte aan de overkant....

Bron: www.fnv.nl