De Inspectie SZW zou zich (wederom) mogen schamen


17 oktober 2016

Kennelijk is er een uitspraak van de bestuursrechter voor nodig (uitspraak downloaden) om de Inspectie SZW ervan te overtuigen dat de zinsnede “Behalve bij het einde van de arbeidsovereenkomst etc.” uit artikel 7:632 BW (juist) niet betekent dat er een verbod op verrekening bestaat bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Artikel 7:632 BW is immers een uitzondering op de algemene regelgeving over verrekening en beperkt enkel de mogelijkheden op verrekening tijdens dienstverband.

Zowel schriftelijk als telefonisch heb ik dit de Inspectie SZW proberen uit te leggen. Het gehele verweer van de Inspectie SZW was op deze onjuiste uitleg gebaseerd. Mede omdat dit voor iedere jurist basiskennis is (of zou moeten zijn), is het schandalig dat hierover uiteindelijk geprocedeerd diende te worden.

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. What about de Inspectie SZW!?